Waar Firmus voor staat

Firmus betekent in het Latijn: solide en betrouwbaar. Het logo geeft een brug weer. Een brug verbindt de ene oever met de andere. Een brug brengt partijen bij elkaar. Zo staat Firmus Bouwadvies ook bekend. Als een solide en betrouwbare adviespartner voor overheid, bedrijven en particulieren. En als verbindende factor tussen de verschillende partijen.